Treolje

Treolje er et produkt basert på kinesisk treolje. Treolje er et 100 % naturlig produkt. Produktet inneholder ikke løsemidler. Treoljen absorberes i treet, beskytter trevirket mot fuktighet og smuss og danner et pustende lag. Treoljen tetter trevirket og framhever den vakre strukturen og kvistene. Treolje er egnet til innendørs overflatebehandling av alle trevegger og -himlinger i rom med høyere luftfuktighet. Treolje egner seg for innendørs overflatebehandling av badstuer (himlinger og vegger). Ettersom Treolje ikke inneholder kjemiske tilsetningsstoffer, egner den seg for overflatebehandling av trevegger og -himlinger for eksempel i barnerom og soverom.

Treolje egner seg til overflatebehandling av både lyse tresorter og edeltre.

Forbruk på en høvlet treoverflate er 8-10 m2/l

Brukssteder:

  • innendørs treoverflater
  • himlinger og vegger i badsturom
  • himlinger og vegger i vaskerom
  • termisk behandlet trevirke

Forbehandling:
Overflatene som skal behandles renses først for lakk, maling og andre stoff som kan fjernes. Puss deretter av den resterende overflaten med sandpapir og fjern pussestøvet.

Bruksanvisning:

Skal ikke tynnes. Bland godt før bruk. Doser stoffet i tynne strøk med pensel eller fille og la det trekke inn. La oljen trekke inn i ca 30 minutter og tørk vekk overflødig olje som ikke absorberes. Treoverflatene pusses med sandpapir og behandles deretter på nytt. Antall strøk vil være 1-3 avhengig av kvaliteten og bruksområdet på trevirket. Vær særlig omhyggelig med overflatebehandling av treets endestykker. Treolje kan tones med fargepigmenter. Treolje er ikke egnet for lakkede eller malte overflater. Anvendelse for andre formål og i strid med disse rådene anbefales ikke.

Tørketid: Ved tynt påført strøk 1-2 døgn avhengig av underlagsmateriale (20 ºC).

Tetthet: 0,94 kg/L

Rengjøring av redskaper: furuterpentin.

Oppbevaring: Kan oppbevares på kjølelager.

NB!

Eliminering av miljørisiko: Filler, spon og andre lettantennelige porøse materialer som har vært i kontakt med produktet kan selvantenne, derfor bør de ved oppbevaring før destruering fuktes med vann, oppbevares i lukket metallbeholder eller eventuelt straks brennes. Tomme og tørre salgsforpakninger kan destrueres sammen med vanlig husholdningsavfall.

Mengde: 1 l, 3 l, 10 l, 20 l