Stabbur

Moi i Lund kommune. Montert 2009. Fraktet opp med traktor