Seter og Fjøs

Gunnulvsbu 807moh. Blefjell heia i Buskerud. En av det fineste plass hvor hadde vi oppdrag mars-april 2015. Alt materjal er fraktet opp med snøskuter. Hyttene er plassert på same sted hvor de gamle byggene. Hytter er like store som det var før. Hytter fikk behandlet bare med jernvitrol som virker mot fuktighet. Er det fuktig ute blir hytter mye mørkere. Jernvitrol virker som impregnering.