Radestøl

Montert 2010 i Sirdal kommune. Fraktet med helikopter. Etter dette prosjektet har vi fått oss en fastkunde som betyr veldig mye for oss.