Golvolje

Golvolje er et linoljebasert produkt som bevarer den naturlige fargetonen i gamle og nye tregulv og effektivt framhever trevirkets tekstur. Egner seg til overflatebehandling av både lyse tresorter og edeltre. Golvolje beskytter effektivt mot slitasje og er fuktbestandig. Enkelt å bruke, basert på naturlig råstoff; ideelt egnet for å holde de fleste typer tregulv i praktfull naturell tilstand. Godt egnet for overflatebehandling av tregulv i oppholdsrom, soverom, badstuer og trapper.

Brukssteder :

  • tregulv
  • trapper

Bruksansvisning:
Ristes før bruk.

Kontroller at gulvet er rent, tørt og ordentlig forbehandlet med slipepapir.

Golvolje må kun påføres rene overflater, tidligere overflatebehandling må være fjernet.

Dersom gulvet skal tones, påføres aktuell beis før Golvoljen. En annen mulighet er å tone Golvoljen med naturlige fargepigmenter, ved å tilføre ca 5 %.

Påfør et tynt strøk Golvolje på treoverflaten med pensel eller klut. Overflødig stoff som ikke trekker inn må tørkes av senest i løpet av 30 minutter. Det andre tynne strøket påføres etter en tørketid på minst 12-15 timer. Antall strøk vil være 1-3 avhengig av kvaliteten og bruksområdet på på trevirket. Ved behov vokses overflaten senere med Amello Oljevoks.

Advarsel:
Golvoljen kan gjøre visse tresorter mørkere. Golvoljen er ikke egnet for lakkede eller malte overflater eller vinyloverflater. Anvendelse til andre formål og i strid med disse rådene anbefales ikke.

Pleie:
Dersom det kun er anvendt Golvolje, bør gulvet regelmessig feies eller støvsuges og deretter tørkes over med en fuktig klut. Ved slitasje påføres et nytt strøk Golvolje på de slitte overflatene. For gulvflater med mye gangtrafikk er det i begynnelsen nødvendig med ny oljing med 3-4 måneders mellomrom, for flater med mindre trafikk 1-2 ganger i året. Påføring av nye strøk avhenger av belastningen på gulvflaten. Voksede gulv bør feies eller støvsuges og deretter pusses over med en klut for å gjenopprette glansen.

Anvendelse: innendørs
Forbruk: 10-12 m2 per liter
Tørketid: ved tynt påført strøk 15 timer (20 ºC).
Rengjøring av redskaper: furuterpentin

NB!
Eliminering av miljørisiko: Filler, spon og andre lettantennelige porøse materialer som har vært i kontakt med produktet kan selvantenne, derfor bør de ved oppbevaring før destruering fuktes med vann, oppbevares i lukket metallbeholder eller eventuelt straks brennes. Produktet må ikke slippes ut på bakken, i avløp eller vassdrag. Lekket væske samles ved hjelp av sand e.l. ikke-brennbart og absorberende materiale. Tomme og tørre salgsforpakninger kan leveres som emballasje ved kildesortering, dersom slik mulighet mangler kan de også leveres som vanlig avfall. Flytende avfall må leveres til mottakstasjon for farlig avfall e.l. steder.

Ingredienser: varmebehandlet linolje, kinesisk treolje, furuterpentin, naturlig harpiks

Mengde: 1 l, 3 l, 10 l