Gapahuk 2011

Montert 2011 mellom Kvinesdal og Lyngdal. 30 års gave fra Sira-Kvina Kraftselskap AS til Kvinesdal Jeger- og Fiskerforening