Bordplateolje

Olje for arbeidsoverflate er et linoljebasert produkt, som kan brukes innendørs enten på ny eller grundig rengjort treoverflate (f. eks. kjøkkenbenker, stoler, bord ol. møbler). Olje for arbeidsoverflate beskytter godt mot slitasje og danner en vannavvisende overflate. Bringer godt frem treets tekstur og ivaretar den naturlige fargen av både nye og gamle treoverflater. Egner seg til behandling av overflater av lyse trearter og edeltre.

Bruksområde: arbeidsoverflater innendørs (bord, stoler, kjøkkenbenker, baderomsmøbler)

Bruksanvisning:
Skal ristes før bruk.
Sørg for at treoverflaten er ren, tørr og grundig behandlet med slipepapir.
Påfør Olje for arbeidsoverflate kun på en ren overflate, tidligere overflatebehandling må være fjernet.
Dersom overflaten skal tones, anvend beiser før olje. En annen mulighet er å tone Oljen for arbeidsoverflater med naturlige fargepigmenter ved å tilføre de sistnevnte ca. 5 %.
Påfør et tynt lag Olje for arbeidsoverflater på treoverflaten med hjelp av en pensel eller klut. Overskytende olje, som ikke trekker inn må tørkes av senest etter 30 minutter. Påfør enda ett tynt lag etter en tørketid på minst 8 timer. Antall behandlingslag er 2-4 avhengig av treoverflatens kvalitet og absorberingsevne. Jo flere oljelag man påfører, jo mer skinnende og sterkere overflate man får.
Ved slitasje påføres det et nytt lag Olje for arbeidsoverflater på utslitte overflater.

Farge: gjennomsiktig

Advarsel: Olje for arbeidsoverflate kan formørke visse trearter. Ved bruk av Olje for arbeidsoverflater må man alltid fjerne overskytende olje i løpet av angitt tid. Olje egner seg ikke til lakkede, malte eller vinyloverflater. Bruk til andre formål og i strid med bruksanvisningen anbefales ikke.

Bruk: innendørs

Forbruk: 10-12 m2 per liter
Tørketid: tynt penslet 8 timer (20 ºC).

OBS! Unngåelse av miljørisiko: kluter, trefibre og andre lett antennelige porøse materialer som har vært i kontakt med produktet kan selvantenne, derfor må de etter bruk mettes med vann, oppbevares i metallemballasje eller brennes umiddelbart. Produktet må ikke komme til bakken, avløp eller vassdrag. Lekket væske samles med sand el. ikkebrennbart og absorberende materiale. Tomme og tørre salgsemballasjer kan leveres til kildesortering, alternativt til vanlig avfall dersom kildesortering ikke er tilgjengelig. Flytende avfall må leveres til mottak av farlig avfall el.
Brannfarlig. Irriterer øynene og huden. Kan gi allergi ved hudkontakt. Skadelig for vannlevende organismer, kan forårsake langtidsvirkninger i vannmiljøet. Farlig: kan forårsake lungeskader ved svelging. Oppbevares utilgjengelig til barn. Håndteres i godt ventilert sted. Ved svelging må ikke brekning fremkalles. Kontakt lege omgående og vis denne etikett eller emballasje.

Xn – farlig

Innhold: varmebehandlet linolje, kinesisk treolje, apelsinterpentin, naturlig harpiks

Dette produktet inneholder maks. 390 g/l FOF (flyktige organiske forbindelser).

Vask av verktøy: terpentin

Emballasje: 0,5l; 1l; 3 l