Terrasse-tjæreolje

Terrasse-tjæreolje inneholder linolje, naturlig harpiks, tyritjære og furuterpentin. Terrasse-tjæreoljen trekker inn i treet og beskytter trevirket mot fuktighet, mugg og smuss. Terrasse-tjæreoljen gir treet en vakker, gjennomsiktig og vannavvisende overflate. Egner seg til overflatebehandling av lyse tresorter (furu, gran, bjørk). Forbruk på høvlede overflater 7-10 m2/l.

Brukssteder:

  • terrasser
  • hagemøbler
  • ytterdører
  • termisk behandlet og vakuumimpregnert trevirke

Forbehandling: Trevirket som skal behandles må være helt tørt, maks. fuktighet i trevirket 15% og relativ luftfuktighet under 80%. Før behandlingen rengjøres først overflatene som skal behandles for gammel smuss, mugg og stoffer som kan fjernes.

Bruksanvisning: Skal ikke tynnes. Bland godt før og under bruk. Doser stoffet i tynne strøk med pensel eller klut og la det trekke inn. Overflødig stoff som ikke trekker inn må senest tørkes av etter 30 minutter. Det andre tynne strøket påføres etter en tørketid på minst 24 timer. Antall strøk vil være 2-3 avhengig av kvaliteten og bruksområdet på trevirket. Vær særlig omhyggelig med overflatebehandling av treets endestykker. Tjæreolje kan tones med Fargepigmenter.

Ny behandling foretas ved behov etter ett år. Ved slitasje påføres et nytt strøk Terrassetjæreolje på de slitte overflatene. Terrassetjæreolje er ikke egnet for lakkede eller malte overflater. Anvendelse for andre formål og i strid med disse rådene anbefales ikke.

Tørketid: Ved tynt påført strøk 1-3 døgn avhengig av underlagsmateriale og værforhold.
Tetthet: 0,87 kg/L
Farge: brun (20% furutjære)
Rengjøring av redskaper: Furuterpentin.

OB!
Eliminering av miljørisiko: Filler, spon og andre lettantennelige porøse materialer som har vært i kontakt med produktet kan selvantenne, derfor bør de ved oppbevaring før destruering fuktes med vann, oppbevares i lukket metallbeholder eller eventuelt straks brennes. Produktet må ikke slippes ut på bakken, i avløp eller vassdrag. Lekket væske samles ved hjelp av sand e.l. ikke-brennbart og absorberende materiale. Tomme og tørre salgsforpakninger kan leveres som emballasje ved kildesortering, dersom slik mulighet mangler kan de også leveres som vanlig avfall. Flytende avfall må leveres til mottakstasjon for farlig avfall e.l. steder.

Oppbevaring: Kan oppbevares på kjølelager.
Ingredienser: Furuterpentin, Tyritjære, Naturlig harpiks, Linolje
Virkestoff: 3-iodo-2-propynyl butylkarbamat
Mengde: 1 l, 3 l, 10 l, 20 l